MENU

Yardım Dernekleri Farkındalık Kampanyası

Türk Kanser Derneği

Türk Kanser Derneği 1964 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Türk Kanser Derneği, kurulduğu günden bugüne kadar milyonlarca imkanları kısıtlı kanser hastasına; erken teşhis, tarama,tedavi, takip, palyatif bakım, ikinci görüş,hasta hakları bilgilendirmeleri kanser tedavisinde çok önemli bir yeri olan psikolojik destek konusunda yardımcı olmuş ve hala daha yardımcı olmaya devam etmektedir. Türk Kanser Derneği topluma koruyucu sağlık hizmetlerini ulaştırmak ve toplumda erken tanı bilinci oluşturmak için ücretsiz sağlık tarama hizmetlerini kesintisiz olarak sunmaktadır. Kanser konusunda erken teşhis ve tarama başta olmak üzere; tedavide gerekli tüm bilgilere ulaşarak ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek toplumla paylaşmak, toplumda kanser farkındalığının oluşması ve kanser hastalarına gereken tüm bilgi ve desteğin verilmesi için Türk Kanser Derneği gerekli çalışmaları yürütmektedir.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli çocuklara umut vakfı (KAÇUV), ebeveynlerinin maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan 0-17 yaş arasındaki çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla 2000 yılında İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisi'nde çocukları tedavi görmekte olan aileler ve hekimlerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Vakfın en önemli amacı ulaşabilecekleri kadar kanserli hasta çocuğa ulaşıp, tedavi süreçlerinde onlara yardımcı olmaktır. Kanserle savaş süresinde psikolojik destek de veren bu kuruluş, kurdukları aile evleri sayesinde kanser hastası çocukların ailelerine destek olmaktadır.

Bedensel Engelliler ile Dayanışma Derneği

Bedensel Engellilerle Dayanışma derneği (BEDD), kurulduğu günden bu yana 30.000 engelli bireye ihtiyaçlarına uygun olarak tekerlekli sandalye sağlamıştır. İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye sağlamanın yanı sıra maddi sıkıntıları yüzünden tedavi olamayan ve ödeme güçlerini aşan sağlık giderleri ile sosyal güvenceden yoksun vatandaşlarımızın ilaç ve tedavi giderlerini de karşılamaktadır. Eğitim ve gıda yardımları da yapan BEDD, gönüllülerinin faaliyetleri ile de çalışmalarını yürütmektedir.

TOÇEV

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Vakfı Türkiye'deki çocukların eğitim kalitesini ve düzeyini yükseltmeyi hedefleyen bir vakıftır. Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı olan bu vakıf, yapıcı, pozitif, şeffaf ve tutarlı bir anlayışla çocuklara dokunabilmeyi ve çözümler üretmeyi kurumsal duruşu olarak benimsemiştir. "Okumak her çocuğun hakkıdır" ilkesi doğrultusunda okuttuğu çocuk sayısını arttırmayı, eğitim ile ilgili tespit edilen sorunlara çözüm getiren projeler üretmeyi, destek oldukları çocukların ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden karşılamayı hedefleyen TOÇEV, 18 yıldır 5 milyon çocuğun hayatına dokunarak onların hayatlarında büyük fark yaratmış bir vakıftır.

Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)'nın temel hedefi, Türkiye'de zihinsel yetersiz çocukların yeterli eğitim, rehabilitasyon ve bakım şartlarına kavuşabilmeleri için gerekli olanak ve ortamları yaratmak, meslek kazanmalarına yardımcı olmak, uzun vadede bu şartların kalıcılığını güvence altına almak ve kimsesiz zihinsel yetersizlere yaşamları boyu sahip çıkmaktır. ihinsel geriliğin nedenleri üzerinde durarak bilimsel açıdan inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, alınması gereken önlemleri, elde edilen bulgulara göre kamuoyuna duyurmak, zeka düzeyi 25%'in üzerinde olan, zihinsel yetersizliği Vakıf'ca geçerli belgeyle kanıtlananlar ile bu şartları taşıdığı mahkeme kararı ile belirlenen kimsesiz çocukları Vakfın korumasına kabul etmek, yoksul olan zihinsel yetersiz çocuk sahibi ailelere maddi ve manevi yardımlarda bulunmak Ziçev'in en önemli misyonlarındandır.

Tohum Türkiye Otizm Vakfı

Tohum Türkiye Otizim Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, ülkemizde en aktif olan dernekler arasındadır. Türkiye'de otizm spektrum bozukluğu veya diğer yaygın gelişim bozukluklarının erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerinin sağlık, eğitim, meslek edinimi, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanması, özel eğitim gerektiren çocukların ve gençlerin ilgili gereksinimlerinin karşılanması Tohum Türkiye Otizim Erken Tanı ve Eğitim Vakfı'nın en önemli görevlerindendir. Sizler de Tohum Türkiye Otizim Erken Tanı ve Eğitim Vakfı için oy vererek bu vakfa ve otizimli çocuklara destek verebilirsiniz.